Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Klæbu Legesenter

Velkommen!

Vi tilbyr konsultasjoner pr oppmøte, telefon, video eller E-konsultasjon. Timebestilling eller reseptbestilling gjøres via helsenorge eller telefon. Følg link til timebestilling her på hjemmesiden og logg inn på helsenorge.no

Vi anbefaler alle å aktivere sin bruker på helsenorge.no. Velg "full tilgang" på spørsmål om hvilke tjenester du vil bruke, for å benytte funksjonene timebestilling, e-konsultasjon osv. 

OBS: Det er ikke lenger mulig å sende sms til legekontoret, slik man gjorde tidligere. Alle henvendelser går gjennom helsenorge.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Telefonlinjer nede i dag 7. september

7. september 2023

Telia sine telefonlinjer er nede i dag, og det rammer dessverre oss! Vi må bare beklage. Send oss gjerne henvendelse via helsenorge i stedet for tlf dersom du trenger akuttime, vi kommer til å overvåke meldingsboksen  og svare fortløpende etter kl 1315 (vi har møte mellom 12 -1315). Dere kan også nå oss på epost (post@klabulegesenter.no), vi vil følge med denne også. Ps, ikke skriv sensitiv info på vanlig e-post.

Luka er betjent med vanlige torsdagsåpningstider, så det er også mulig å komme innom. 

 

Ny fastlege ansatt!

4. juli 2023

Vi har ansatt ny fastlege ved senteret! Johan Østerås starter 1.9.23 og vil ta over som fastlege for Susanna Bruheim. Alle pasienter som har Susanna Bruheim som fastlege pr i dag vil automatisk bli overført til dr Østerås fra 1.9.23 

Johan Østerås har fra tidligere 15 års erfaring som allmennlege i Åfjord. Les mer om "nylegen" i Klæbuposten:

https://www.klebuposten.no/nyheter/i/dwa3kX/ny-fastlege-er-endelig-paa-plass-jeg-tenker-a-bli-i-klaebu-frem-til-pensjonsalder

Viktig info til Susanna Bruheims pasienter

7. februar 2023

Susanna Bruheim er for tiden i svangerskapspermisjon, og hun har også sagt opp sin stilling som fastlege slik at hun dessverre ikke kommer tilbake. Fra og med 10.2.23 avslutter Jarle sitt vikariat. 

Verken vi eller kommunen har så langt lyktes med å finne en erstatter for Jarle, og pasientene blir dermed stående uten fastlege på ubestemt tid frem til vi finner enten en vikar, eller en lege som ønsker å overta fastlegehjemmelen. 

Kommunen har som en midlertidig løsning inngått avtale med resterende leger på senteret om å tilby nødvendig helsehjelp til Susannas pasienter i tiden fremover. Dette vil være et noe begrenset tilbud, og du som pasient kan bli henvist til å kontakte legevakt for akutte problemstillinger dersom det ikke er kapasitet hos de øvrige leger aktuelle dag. Du skal likevel ta kontakt med oss først innenfor åpningstiden som normalt. 

Hvilken lege skal du forholde deg til i denne perioden? 

Kirsti Withbro: Pasienter født i januar - mars

Hilde Bruheim: Pasienter født i april - juni

Rahele Zarabi: Pasienter født juli - september

Eli Pettersen: Pasienter født oktober - desember

Turnuslege/Lis1: Mottar pasienter fra alle pasientlister som tilhører senteret uavhengig av fødselsmåned.

Influensavaksinering - Drop-in!

16. desember 2022

Influensapandemien er i gang, og det haster å ta vaksine. Vi har fortsatt mange vaksiner på legekontoret, og har "drop-in" vaksinering. Kom innom i laboratoriets åpningstid og få den satt. Husk å sett av tid til 20 min observasjonstid etter vaksinen.

Ps; på morgenen mellom kl 8.30 - 10 kan det være litt kø på laboratoriet, i dette tidsrommet må du påregne noe venting. 

Laboratoriet er åpent
Mandag - onsdag: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Torsdag : 08.30 - 11.30 og 13.15 - 14.30
Fredag : 08.30 - 11.30

(for vaksinering åpent frem til kl 15 alle dager)

Årets influensavaksiner er kommet!

10. november 2022

Alle presoner i risikogrupper anbefales å ta influensavaksine. Helsemyndighetene frykter at årets influensapandemi kan bli noe kraftigere enn foregående år, da det pga smittevernrestriksjoner de to siste årene har vært svært lite influensa sammenlignet med normalt.

Ta kontakt for å avtale time til vaksinering! Vi kan også sette vaksinen i forbindelse med legetimer eller som "drop in" (men ved "drop in" kan du risikere noe mer venting)

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. 

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: 300kr 

I år har helsemyndighetene bestemt at alle må betale selv for vaksinen, også de som har frikort.

Vikar for Susanna Bruheim fra 12.9.22

26. august 2022

Vi er glade for å kunne meddele at Jarle Bruseth, som var vikar for S.Bruheim i vår, kommer tilbake som vikar fra 12.9.22. 

Ta kontakt pr telefon eller melding på helsenorge for å bestille time. 

Timebestilling i sommer

10. juni 2022

På grunn av ferieavvikling og manglende lege på senteret vil vi i sommer måtte prioritere problemstillinger ut i fra hastegrad og kapasitet. Vi har derfor tatt bort timer for nettbestilling, men ber om at du tar kontakt på melding via helsenorge eller pr telefon for å bestille time. 

Vikarsituasjon Susanna Bruheim

10. juni 2022

Susanna Bruheim har permisjon og vil tidligst være tilbake høsten 2023. Jarle Bruseth som har vært vikar de siste måneder, slutter 15.6.22. Fra 15.6 til 31.8 vil det derfor være de øvrige fastlegene på senteret som har ansvar for dr Bruheims pasienter. Ansvaret fordeles på alle leger som er tilstede til enhver tid, det vil pga ferieavvikling kunne variere hvilken lege du kommer til. I sommer er kapasiteten uansett begrenset, og problemstillinger som haster vil prioriteres foran det som kan vente. Ved ekstra stor pågang kan det være du får beskjed om å kontakte legevakt, men ta kontakt med oss først med mindre det står om liv, da kontakter du 113 som vanlig.

Ta kontakt via helsenorge eller pr telefon for å bestille time, resepter el.l. 

Influensavaksinering 2021

11. oktober 2021

Årets influensavaksiner er kommet (25.10.21)! Også i år har helsemyndighetene bestemt at personer i risikogruppene får vaksinen til kr 50, for de som har frikort er den gratis (gjelder kun på legekontoret, ikke på apotek). Personer som ikke er i risikogruppe kan få resept på vaksine og få satt den på legekontoret. Se definisjon av risikogruppe nedenfor.

Ta kontakt for å avtale time til vaksinering! 

Vaksinen settes i overarmen. Ha gjerne på lette klær slik at det er enkelt å komme til.

Av sikkerhetsmessige hensyn må man oppholde seg på legekontoret i 20 min etter vaksinen er satt. Det er derfor en fordel om vaksinen settes før evt legetime, slik at man slipper å sitte ekstra og vente etterpå. 

Risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvem skal ikke ha influensavaksinen: Personer med allergi mot egg, neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9. Ved febersykdom, luftveissymptomer eller akutt sykdom skal vaksinering utsettes.

Pris: Personer i risikogruppe betaler kr 50,- for vaksinering. Dersom du har frikort er vaksineringen gratis. 

Sommerferie 2021

23. juni 2021

Fra og med uke 25 til uke 32 har vi noe redusert drift pga ferieavvikling. Vi har åpent hele sommeren, men man kan i større grad oppleve å komme til annen lege enn sin fastlege.

Laboratoriet åpner kl 9 i uke 27-32

Vi oppfordrer til å vente med henvendelser som ikke haster til etter sommeren (typisk helsekontroller, fornye faste resepter som man enda har nok av osv).  

Les flere nyheter