Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Klæbu Legesenter

Det er trygt å kontakte legen!

Vi har lagt om våre rutiner på flere områder ifm koronasituasjonen. Blant annet har vi forsterket renhold, og vi har redusert antall pasienter som møter samtidig slik at det skal være mulig å holde avstand til andre.

For å begrense smitte mest mulig ønsker vi at de problemstillinger som kan, løses over video- eller telefonkonsultasjon. Dette gjør vi for at det skal være trygt å møte opp på legekontoret for de som trenger fysisk undersøkelse, eller må ta blodprøver. Vi ønsker at de som har behov for legetime tar kontakt! Koronasituasjonen kan bli langvarig og vi ønsker ikke at våre pasienter "ser an" for lenge, eller hopper over viktige kontroller. Det er derfor mulig å bestille timer til kontroller som ikke bør vente til over sommeren. Vi ber om at man ikke tar med seg pårørende til legetimen med mindre det er helt nødvendig, slik at vi unngår fullt venterom. Dette gjelder også egne barn. 

Video- og telefonkonsultasjon koster det samme som vanlig konsultasjon, og teller på samme måte ved opptjening av frikort. Det tilkommer ikke fakturagebyr for video/telefonkonsultasjon. For pasienter med frikort er det gratis.

Pasienter med luftveissymptomer (hoste, halsvondt, snørr, feber etc) kan fortsatt ikke møte opp på legekontoret.

Pasienter med luftveissymptomer må ta kontakt pr telefon. Legen avgjør da hvordan undersøkelsen kan foregå (video, luftveispoliklinikk mv). Dersom kun behov for testing: ta kontakt med kommunens koronatlefon 90509052

Vi har vært nødt til å midlertidig  ta bort internett timebokbestillinger slik at vi har bedre mulighet til å veilede pasienter med luftveissympptomer og unngå oppmøte ved potensiell smitterisiko.

Vi har tidvis stor pågang på telefon og SMS, du må forvente lengre ventetid. Dersom du ikke har mulighet til å vente i telefonkø, send oss en SMS om at du ønsker å bli oppringt når vi er ledige.Aktuelt

Økning i egenandeler fra 6.7.2020

6. juli 2020

Stortinget har vedtatt en egenandelsøkning på 6,85% med virkning fra og med 6.7.2020. Økningen er fordelt på forskjellige takster/kontakter, og gjelder for hele landet. Økningen tilfaller staten i sin helhet, og legekontorene har ingen fortjeneste på denne endringen.

Les mer om endringene på helsenorge.no eller legeforeningen.no

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/egenandelsokning-i-normaltariffen-fra-6.-juli-2020/

Sommer og rutinekontroller

29. juni 2020

Sommeren er kommet, og i skolens sommerferie har vi redusert bemanning på legesenteret. Vi anbefaler derfor at årlige kontroller eller andre rutineundersøkelser som ikke haster, gjøres før eller etter sommerferieavviklingen. Anbefaler også at årlig fornyelse av resepter gjøres før eller etter sommerferien (om mulig).

Vi har forøvrig åpent hele sommeren.

God sommer!

Allergimedisin på blå resept

29. juni 2020

For å få allergimedisiner på blå resept, skal allergien være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Alle som har behov for allergimedisiner i mer enn tre måneder i året, kan få allergimedisiner på blå resept.

Har man behov for behandling i mindre enn 3 måneder pr år kan man få hvit resept på de samme allergimedisinene.

Testing av Covid-19

3. mai 2020

FHI har utvidet kriterier for testing av covid-19. Nå kan alle med symptomer be om å få test, men testklinikken foretar likevel en prioritering ihht prioriteringslisten ved stor pågang. Se info på fhi.no.

For pasienter bosatt i Trondheim kommune kan man kontakte testklinikken direkte på telefon 90509052.

Se også kommunens nettsider for informasjon.

Ved luftveissymptomer som medfører behov for legeundersøkelse - ta kontakt med fastlege pr telefon, så organiserer vi time på luftveispoliklinikken.

Gravide

21. februar 2020

Gravide skal alltid innom laboratoriet før legetime for levering av urinprøve, blodtrykk og vekt. Meld deg i luka ved ankomst!

Influensavaksinering

4. september 2019

INFLUENSAVAKSINERING 2020

Vi har pr dags dato ikke influensavaksinering på legekontoret. Vaksinen vil komme i slutten av oktober.  

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Les om mer influensavaksinen her

Fysiorekvisisjon

28. november 2017

Fra og med 01.01.2018 trenger ikke pasienter fysiorekvisisjon for å dra til fysioterapaut. 

Pasientpost

23. mai 2017

Vi har nå tatt i bruk tjenesten pasientpost. Dette er en tjeneste hvor vi kan sende ut elektroniske brev, noe som medfører at man unngår flere dagers forsinkelse med postgang.

Personsensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post. Pasientpost er derfor en tjeneste som krever at mottaker logger seg inn med BankID (på lik linje med f.eks nettbank eller alltinn). Når det er sendt et elektronisk brev, vil du motta en sms med informasjon om dette, hvor fremgangsmåte for innlogging er beskrevet. Det er derfor viktig at vi har riktig mobilnummer registrert.

Dersom du ikke ønsker å motta elektroniske brev, er det fint om du gir beskjed om dette. I så fall kan vi sende vanlige brev som tidligere.

Prisliste Attester

17. november 2016

Våre priser for attester og lignende finner du under "dokumenter" (forsiden - mer - dokumenter), og som oppslag på legekontoret. Disse prisene kommer som hovedregel i tillegg til ordinær konsultasjonstakst, og dekkes ikke av frikort.

Henvisning kun på time

5. juli 2016

Som hovedregel skrives henvisninger i forbindelse med en konsultasjon hos lege. Legen må gjøre nødvendig undersøkelse for at en henvising skal skrives.

Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som skrives og sendes etter forespørsel fra pasient vil bli fakturert ihht normaltariffen, og regningen vil da sendes som en faktura dersom den ikke betales i betalingsautomaten samme dag.

Les flere nyheter