Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Anna Eline

Helsesekretær

Anna er autorisert helsesekretær, og har jobbet ved legesenteret siden 1999.

Person-ikon

Eli Marita Pettersen

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Fastlege ved senteret siden høsten 2012.Daglig leder ved legesenteret.

 

 

Person-ikon

Hilde Bruheim

Fastlege

Fastlege ved senteret siden 2002. Hun er tilstede alle dager unntatt onsdager.

Person-ikon

Ingrid

Helsesekretær

Ingrid er utdannet helsesekretær og er ansatt i 100% stilling fra sommeren 2017.

Person-ikon

Janike

Helsesekretær

Janike har jobbet som helsesekretær ved senteret siden 2009.

Person-ikon

Julie Soma Berg

turnuslege

Vi er heldige å ha Julie som turnuslege hos oss i perioden 1.3.19 til 30.08.19.

Turnuslegen jobber med pasienter fra alle fastlegelistene ved senteret, og har både hastetimer og vanlige timer. Turnuslegene som kommer til oss har allerede hatt turnustjeneste ved sykehus i 1 år. Hver turnuslege jobber 6 mnd hos oss og er ferdig utdannede leger ved avsluttet turnustjeneste.

I tillegg til å jobbe ved legekontoret har turnuslegen også legeoppgaver ved sykehjem og helsestasjon i kommunen samt legevakter ved den interkommunale legevakta i Trondheim.

Person-ikon

Kirsti Withbro

Fastlege

Fastlege ved senteret siden høsten 2015. Fra 17.7.17 til sommeren 2019 vil Kirsti ha foreldreperminsjon og utdanningspermisjon. 

Magnus Normann er vikar for Kirsti fra september 2018 til sommerern 2019.

Person-ikon

Kristin

Helsesekretær

Kristin har vært helsesekretær ved senteret siden 2009.

Person-ikon

Magnus Normann

Vikar

Magnus Normann er vikar for fastlege Kirsti Withbro fra 01.09.2018 - 31.7.2019

 

 

Person-ikon

Rahele Zarabi

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege ved senteret siden januar 2017. Sykehjemslege 15%. 

 

Person-ikon

Susanna Bruheim

Fastlege

Fastlege ved senteret fra 01.04.18. Hun har tatt over hjemmelen til Lars Arne Riseth. Hun jobber alle dager unntatt onsdager.