Vi får mange henvendelser fra personer som ønsker å bli satt på prioriteringslister. Vi vil derfor informere litt om hvordan dette vil foregå: 

1) I starten vil prioriteringen skje kun etter alder, ned til 65 år. Alle som er født i 1956 eller tidligere vil derfor automatisk komme i riktig gruppe, uavhengig av helsetilstand, og skal ikke settes på prioriteringsliste.

2) Prioritering: For personer som er født i 1957 eller senere (alder mellom 18-65 år) vil helsetilstanden kunne medføre endring av prioritering. 

Legene har sendt sine prioriteringslister til kommunen. 

Kommunen vil opplyse på sine hjemmesider når de forskjellige gruppene skal vaksineres. Kontakt kommunen på koronatelefonen dersom du ikke har fått innkalling når de er startet å vaksinere din gruppe.  Dersom det viser seg at du ikke er kommet på prioriteringslisten, men har tilstander som gjør at du skulle vært der - ta kontakt med legekontoret så melder vi deg inn! 

Se fhi for nærmere info om sykdommer som medfører prioritering; Prioritering for koronavaksine