I Gratia Boneza sitt fravær er det Trondheim kommune som har ansvar for at hennes pasienter har ett helsetilbud. På grunn av generell legemangel har det vært svært vanskelig å få tak i vikar. Vi vil sammen med turnuslegen gjøre det vi kan for å tilby legetjenester her på kontoret til pasientene som nå mangler fastlege. Øyeblikkelig hjelp og problemstillinger som haster vil bli prioritert.   

Vi håper å kunne tilby helsehjelp som vanlig for alle problemstillinger så raskt som mulig, forhåpentlig vis fra neste uke dersom friskmelding. Tusen takk for tålmodigheten og forståelsen!