Legene ved Klæbu legesenter deltar for tiden i et forkningsprosjekt om e- konsultasjoner.

Utgangspunktet for studien er et ønske om å skaffe mer kunnskap om egnetheten og sikkerheten ved e-konsultasjoner (tekst, telefon og video), kommunikasjonen som anvendes, og påvirkningen som e-konsultasjoner har på lege-pasientforholdet.

Vi ønsker å samle erfaringer fra både pasienter og leger. Resultatene inngår i en vitenskapelig studie støttet av Norges Forskningsråd. Resultatene vil også bli brukt anonymt på kursmøter vi holder internt, for at vi skal kunne fokusere på og bevisstgjøre vår egen praksis. Målet er best mulig kvalitet i bruken av e-konsultasjoner (tekst, telefon og video) med fastlegen i fremtiden.

Etter at vi har gjennomført E-konsultasjoner, sendes det ut sms med link til en spørreundersøkelse vi håper dere pasentene vil delta på. Vi setter stor pris på denne tilbakemeldingen. Det er trygt å trykke på denne linken som starter som følger:

 

Takk for konsultasjonen vi nettopp hadde. Som ledd i egen kvalitetssikring og forskning håper jeg du kan svare på denne korte spørreundersøkelsen: